I augusti 2019 välkomnade Thoren business school sina första elever till Tomteboda. I mars 2020 gick de som alla andra gymnasieelever över till hemundervisning. Att inte få träffa eleverna varje dag har varit trist. Samtidigt gläds rektor Inan Senturk åt allas engagemang och hur snabbt de hittat kreativa lösningar för den pedagogiska verksamheten.

Publicerad: 16 juni 2020
När beslutet om att bedriva hemundervisning för samtliga gymnasieskolor kom i mars handlade det om att snabbt ställa om och se möjligheterna istället för hindren.
– Det bästa är att se hur alla medarbetare och elever engagerat sig för att hitta nya sätt att jobba på. Alla klasser har haft hundra procent närvaro online. Det är fantastiskt. Det fungerar väldigt väl med föreläsningar på distans, teamsmöten i grupp och enskilda samtal mellan lärare och elev. Våra elever jobbar mycket med case och i basgrupper. Även det har fungerat mycket bra via teams. Chatt-grupper och sociala medier har också varit viktiga för att nå ut till alla på ett eller annat sätt, säger Inan Senturk.

Inan och all personal som inte är i riskzonen är på skolan varje dag. Ett fåtal elever som av olika skäl inte kan studera på distans är också på plats. De sitter i olika rum och alla är noga med att hålla rekommenderade avstånd. Även restaurang Astar, som vanligtvis serverar skollunch, är till viss del öppen. Här kan alla elever som vill hämta ut matlådor varje måndag. De matlådor som inte hämtas ut skänker skolan till personalen på Karolinska sjukhuset i Huddinge.

Om det är något positivt med hela situationen så är det att skolan för första gången blivit digital fullt ut. 
– Vi har i flera år sagt att Sverige ligger i framkant när det gäller digitaliseringen av våra skolor. Den här tiden har inneburit att vi faktiskt blivit digitala på riktigt och många har fått upp ögonen för vilka möjligheter som finns och hur väl det faktiskt fungerar. Att inte få träffa alla våra elever varje dag är otroligt tråkigt och det känns overkligt att bedriva skola på distans. Det är ju inte därför vi valt att jobba i skolans värld. Samtidigt är vi väldigt lösningsfokuserade och vi har fått med oss ny tankesätt för framtidens pedagogiska verksamhet.

Just nu pågår några mindre ombyggnationer och förändringar för att förbereda skolan för de cirka 120 nya eleverna som börjar i höst. Tillsammans med sina medarbetare har Inan gjort två planeringar.
– Vi har en där vi utgår från vanlig skolstart och en där vi har hela eller delar av undervisningen på distans. Vi har bokat in flera föreläsare, aktiviteter och studiebesök. Jag hoppas kunna bedriva utbildning som vanligt men tar även med mig allt det positiva som den här verkliga digitaliseringen av skolan inneburit. Vi vet att det fungerar och det öppnar upp dörrarna för nya möjligheter som mer internationella föreläsare och samarbeten på distans.