Dataskyddsförordningen, (GDPR), är en lag som börjat gälla inom hela EU i maj 2018. Syftet är att förbättra skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan knytas till din person indirekt eller direkt. Det handlar om uppgifter som namn, personnummer, adress, IP-nummer och bilder.

Insamling och hantering av personuppgifter

Tomteboda.se samlar in och lagrar information om dig som du själv uppger när du önskar att kommunicera med oss. Till exempel när du skickar ett e-post, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller önskar delta i en aktivitet anordnad av oss.

De personuppgifter som du lämnar till Tomteboda.se kommer att behandlas elektroniskt. Uppgifterna kommer endast att användas för att underlätta kontakten mellan dig, ditt företag företag och Tomteboda.se.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Tomteboda.se behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning när det är nödvändigt för oss att utföra de uppgifter som avser kommunikation eller marknadsföring av tomteboda.se och dess verksamhetsområden. Detta sker i samtycke med dig.

Till vem delar vi informationen?

Tomteboda.se lämnar inte ut några personuppgifter annat än på direkt begäran från rättsvårdande myndigheter.

Dina rättigheter

Du kan alltid kontakta Tomteboda.se med frågor eller klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att få ett utdrag på vilka uppgifter vi har sparade om dig och även få dem raderade. När vi raderar dina uppgifter kommer vi att göra en anonymisering av dina uppgifter. Det innebär att dina personuppgifter överskrivs helt och inte längre kommer kunna avläsas och anknytas till dig.

Ta tillbaka samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke som du har lämnat till tomteboda.se. Om du vill återkalla ett samtycke kontaktar du oss. Du uppger då för vilket ärende du väljer att återkalla ditt samtycke. När du har återkallat samtycket kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

Kontakta: andre(at)wachholz.se

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har även möjlighet att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen