Det är mycket som gör Tomteboda unikt. Dimensionerna till exempel. Men i allt det stora finns det mängder av genomtänkta detaljer som stärker husets identitet. Detta var viktigt när Tomteboda uppfördes 1983 och det är lika viktigt idag när vi moderniserar och utvecklar fastigheten. Ett exempel är den helt nya entrén som vi bygger just nu - Södra entrén – mot Stockholm. Visst blir det fint med den fantastiska armaturen och det nya takfönstret ovanför spiraltrappan som knyter ihop den nya entrén med huvudbyggnaden.