Unik arkitektur och skyhöga ambitioner. Ett vinnande konceptet som gör Tomteboda till en modern och inkluderande arbetsplats – nu och i framtiden. Morten Wettergreen, Head of Asset Management på Obligo Real Estate, delar med sig av ägarnas och förvaltarens vision för den före detta postterminalen.

November 2019. De gängliga björkarna som kontrasterar till fasadens grå betong har tappat sina löv. Solen bryter igenom grenverken som fäller skuggor över fasaden, helt enligt de tankar som arkitekt Gustaf Rosenberg hade när han ritade Tomteboda i början av 1980-talet.
– Jag blir så glad när jag ser den nya gula skylten på taket och den gröna inbyggnaden av entrén. Det har vi sett fram emot länge, säger Morten Wettergreen med ett stort leende.

Modern arbetsplats för många

Ett omfattande renoveringsarbete har pågått i flera år och de handplockade hyresgästerna har börjat flytta in. Ett helt nytt ventilationssystem har installerats liksom styr-, regler-, värme-, kyl- och elsystem. Samtliga hissar och rulltrappor har renoverats och alla ytor har specialanpassats för hyresgästernas olika verksamheter. Ytterligare renoveringar kommer fortsätta en tid framöver. Nya björkar har planterats och ett identitetsskapande konstverk planeras för rondellen utanför entrén.
– Jag är otroligt stolt över att vi har lyckats med vår ambition att utveckla Tomteboda till en modern fastighet där skolor, kontor och myndigheter kan jobba sida vid sida. Vi har tagit tillvara husets speciella egenskaper och utnyttjat de rumsliga volymerna på bästa sätt för att skapa en arbetsmiljö utöver det vanliga.

Obligo Real Estate, som förvärvade Tomteboda 2007, förvaltar och utvecklar Tomteboda på uppdrag av nuvarande ägarna Areim och Blackstone. När PostNord aviserade att de tänkte lämna Tomteboda 2013 blev det lite av en chock.
– Vi trodde att PostNord skulle sitta kvar för alltid. Men vi reste oss snabbt och bestämde oss för att vända det till något riktigt bra. Den här fastigheten har fantastiska förutsättningar och vi valde att fokusera på det. Ingenting var omöjligt. Det har varit en bitvis utmanande men framförallt rolig resa och jag gläder mig över att så många människor engagerat sig, kämpat och brunnit för det här projektet. Nu är vi snart i mål och det blev bättre än vad vi någonsin kunde drömma om.

Fokus på service och hållbarhet

Hållbarhet har genomsyrat hela resan. Och då handlar det inte bara om självklara saker som att bevara så mycket som möjligt, satsa på kvalitet i alla led, energieffektivisera samtliga system och göra insatser för att uppfylla högt ställda miljöcertifieringskrav. Det handlar också om att skapa rätt förutsättning för alla som jobbar i Tomteboda.
– Hyresgästerna ska kunna ta sig hit på ett hållbart sätt på cykel, till fots, med buss eller tunnelbana. Vi har ett nära samarbete med Solna kommun för att utveckla området med gång- och cykelbanor, belysning och så vidare. Våren 2020 kommer ett stort cykelgarage med reparationsstation stå klart i källaren. Vi har även byggt en gym- och yogalokal som våra hyresgäster kan nyttja när de vill. Kaféet ovanför rulltrappan är ytterligare en service till våra hyresgäster. Tomteboda ska vara en plats där man känner sig välkommen och omhändertagen.

Visioner för Stadsdelen Ingenting

Men ambitionerna slutar inte med huset.
– 1983 var Tomteboda sin tids mest moderna postterminal, ett arkitektoniskt mästerverk och en förstklassig arbetsmiljö. Genom åren förlorade huset oförtjänt sin framstående position. Med samma höga ambitioner som fanns 1983 har vi nu skapat en modern arbetsplats i världsklass som kan utvecklas med våra hyresgäster. Nästa steg i vår vision är att länka samman Tomteboda med stadsdelen Ingenting. Det ska bli en levande miljö med bostäder, butiker och annan service. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta vårt arbete här.