Om Tomteboda

Tomteboda: Ett förvandlingsnummer av en ikon

På 80-talet , sin tids mest moderna postterminal. Nu, en multifunktionell arbetsplats där myndigheter, skolor och företag jobbar sida vid sida. Vi har byggt om, renoverat och moderniserat tillsammans med våra nya hyresgäster.

Redan när Tomteboda uppfördes 1983 var miljön för de anställda i fokus. Ambitionen var att skapa världens bästa arbetsplats. Det är ett arv som förvaltats väl. Vi har genomfört omfattande renoveringar på insidan för att möta dagens och framtidens hyresgäster, samtidigt som har vi bevarat den ikoniska utsidan. 

Husets speciella egenskaper och rumsliga volymer har tagits tillvara för att möjliggöra extraordinära hyresgästanpassningar i en unik mijö. Numera erbjuder Tomteboda bland annat cykelgarage med servicestationer och laddboxar och två toppmoderna gym med tillhörande yogastudio. I huset finns även ett garage med cirka 350 parkeringsplatser varav ett stort antal laddplatser , ett kafé och en restaurang. 

 Merparten av hyresgästerna har redan flyttat in och fler är på väg. Nu skriver vi 2024 och det finns fortfarande en del mindre ytor kvar att hyra. Välkommen att kontakta oss för ett besök!

Fakta

Fastighetsbeteckning: Posten 1
Adress:
Terminalvägen 14, 171 73 Solna
Fastighetsägare:
Terminal RE Tomteboda AB, delägt av Blackstone (80%) och Areim (20%)
Förvaltnings- och utvecklingsansvar: Obligo Real Estate
Ekonomisk och teknisk förvaltning: Newsec
Teknisk drift: CBRE
Byggår: 1981-1983
Arkitekter: Gustaf Rosenberg och Bo Zackrisson. Rosenberg & Stål arkitektkontor
Renovering: Hyresgästanpassning och fastighetsutveckling pågår löpande
Arkitekter hyresgästanpassning: BAU - Byrån för Arkitektur & Urbanism
Fastighetstyp: Kontor, industri och lager
Antal kvadratmeter: 105 000
Antal kubikmeter: 630 000
Våningsplan: 1-5
Miljöcertifiering: "BREEAM in use" Målsättningsnivå "Very good"
Nuvarande hyresgäster: Myndigheten för samhällsskydd & beredskap, Northvolt, Polarium, PostNord, SL, Valneva, Tekniska gymnasiet, Yrkesgymnasiet, Astar vuxenutbildningar

Husets historia

Funktion, estetik och en arkitektur som känns lika rätt idag som igår. Arkitekturhistoriker Martin Rörby berättar den ikoniska postterminal som under 80-talet uppfördes på en plats som egentligen var allt annat än idealisk. 

Läs mer

Husets omvandling

Att omvandla en byggnad av Tomtebodas dignitet kräver fingertoppskänsla och helhetstänk. För ansvarig arkitekt Anna Axberg Olsson handlade det om att se möjligheterna och ta tillvara husets själ så att den består även i framtiden.

Läs mer

Husets framtid

Unik arkitektur och skyhöga ambitioner. Ett vinnande konceptet som gör Tomteboda till en modern och inkluderande arbetsplats – nu och i framtiden. Morten Wettergreen, Head of Asset Management på Obligo Real Estate, delar med sig av ägarnas och förvaltarens vision för den före detta postterminalen.

Läs mer

Före nu & därefter: Det här är Tomteboda

 I samband med omgestaltningen 2022  gavs boken om Tomteboda ut. .  Den 240 sidiga boken berättar om  Tomtebodas förvandling och och  dess plats i framtiden. Boken går att beställa på bland annat Bokus, Adlibris, Amazon, eller går att låna på de flesta bibliotek. 


Tomteboda