Vinnare i kategorin Renovering är Tomteboda kontor och bussdepå.  2022 färdigställdes det mödosamma arbetet med att ge fastigheten en helt ny mening som bussterminal, skola, kontor och många andra arbetsplatser med möjlighet att växa. Nu belönas två delprojektet, både kontorsdelen och den intilliggande bussdepån, till priset som vinnare i Årets Bygges kategori Renovering.

“Projektet visar att det är fullt möjligt att utgå från det vi redan har och lyfta det för att kunna rymma nya funktioner. Här har ett stort antal aktörer jobbat ihop och har med omsorg lyckats transformera denna robusta konstruktion till ett modernt referensprojekt. Alla har varit nyfikna på att utforska nya lösningar, vilket har lett fram till en byggnad som kommer att hålla långt fram i tiden.”

Årets bygge delas ut av Byggindustrin.