Valneva Sweden AB, ett dotterbolag till vaccinföretaget Valneva SE, har tecknat ett tioårigt hyresavtal om cirka 4 000 kvadratmeter. I den tidigare spårhallen kommer det svenska bolaget att fylla vialer med COVID-19-vaccin och Koleravaccinet DUKORAL®, samt distribuera paketerad produkt. Inflyttning är planerad under första kvartalet 2021. JLL har uthyrningsuppdraget för fastigheten.

Valneva SE driver ett globalt vaccinprojekt för COVID-19. API (Active Pharmaceutical Ingredient) produceras i Valnevas anläggning i Skottland och skickas till Sverige. Fyllning i vialer samt slutlig packning och logistik av vaccinet kommer att hanteras av Valneva Sweden AB i de nyrenoverade lokalerna i Tomteboda. Här ska även bolagets produkt koleravaccinet DUKORAL® fyllas, paketeras och distribueras för den globala marknaden. Valneva Sweden AB har idag 170 anställda.
– På Valneva har vi hela värdekedjan, från tillverkning av API till färdig produkt samt paketering och distribution för olika marknader. Förutom den kommersiella produktionen av eget vaccin tillverkas kliniskt prövningsmaterial för vacciner på kontraktsbasis i Sverige. Spårhallen med sin unika arkitektur, takhöjd och stora ytor möjliggör etableringen av en modern och helintegrerad produktionslinje med högsta kapacitet. Närheten till vår befintliga produktionsanläggning, lokalens utformning samt ett bra samarbete med vår nya hyresvärd för att åstadkomma verksamhetsnödvändiga anpassningar var avgörande för vårt val, säger Janet Hoogstraate, Chair Management Board Valneva Sweden AB.

Tomteboda har de senaste åren genomgått ett omfattande moderniseringsarbete. Stort fokus har lagts på service och hållbarhet för hyresgästerna. För närvarande pågår till exempel arbetet med att etablera den största enskilda solcellanläggningen i Stockholms län.
Vi är stolta över att vara del av ett så spännande och framgångsrikt fastighetsprojekt som Tomteboda och bidra med långsiktiga hyresgäster. Efterfrågan efter bra ytor inom industri-och logistiksegmentet har den senaste tiden ökat kraftigt och nu fortsätter uthyrningsarbetet med de få ytor vi har kvar i fastigheten, säger Theodor Jarnhammar, Head of Office and Industrial Leasing på JLL.

När Valneva Sweden AB flyttar in gör de bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Thorengruppen med fyra skolkoncept och PostNord sällskap. Under 2021 flyttar även SL in.
Vi är mycket glada över att ha tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Valneva Sweden AB. De har en gedigen historia inom sitt verksamhetsområde och vi ser fram emot att välkomna dem till Tomteboda. De passar väl in den mix av hyresgäster som vi vill ha här, säger Morten Wettergreen, Head of Asset Management på Obligo Real Estate i Sverige med ansvar för den övergripande utvecklingen av Tomteboda.