Tomteboda är både storskaligt, mångfacetterat och fullt av överraskande detaljer. Den östra, mer strama fasaden, markerar tydligt mot spårområdet och skiljer sig markant från den västra fasaden som har ett mer tillgängligt och välkomnande uttryck.

Om utsidan domineras av betong, träpartier och silverljusa plåtar, bjuder interiören på väldigt stora variationer och oanade  möjligheter till anpassningar beroende på verksamheten.  På huvudbyggnadens mellanplan ger de stora glaspartierna tillsammans med den en spektakulära takhöjden möjlighet att låta  dagsljuset flöda in i huskroppen.