Då, sin tids mest moderna postterminal. Nu, en dynamisk arbetsmiljö där myndigheter, skolor och företag jobbar sida vid sida. Vi har byggt om, renoverat och moderniserat tillsammans med våra hyresgäster. Resultatet? En arbetsmiljö i världsklass. Det menar Morten Wettergreen, ansvarig för den övergripande utvecklingen av Tomteboda.

När Tomteboda uppfördes mellan Solna och Stockholms innerstad 1983 var miljön för de anställda i fokus. Ambitionen var att skapa världens bästa arbetsplats. Det är ett arv som förvaltats väl. 

–Vi har genomfört omfattande renoveringar på insidan för att möta dagens och framtidens hyresgäster, samtidigt har vi bevarat den fantastiska utsidan, berättar Morten.

Husets speciella egenskaper och rumsliga volymer har tagits tillvara för att möjliggöra hyresgästanpassningar i unika miljöer. Dessutom erbjuder Tomteboda bland annat cykelgarage med servicestationer och laddboxar och ett stort toppmodernt gym med tillhörande yogastudio. I huset finns även ett garage med cirka 350 parkeringsplatser, samt ett kafé och en restaurang. 

Över 85 procent av fastigheten är redan uthyrt. Merparten av hyresgästerna har redan flyttat in och fler är på väg under 2021.  

– Det är få byggnader som har Tomtebodas potential. Huset är gjort för att tåla förändringar över tid. Här finns en fantastisk generositet och flexibilitet, säger Anna Axberg Olsson från BAU (Byrån för Urbanism & Arkitektur) som varit ansvarig arkitekt för förändringen av Tomteboda.  

Under 2020 spelade vi in en kortfilm om Tomteboda: Bakgrunden till bygget, dess inre omgestaltning och dess extraordinära exteriörer. Medverkande i filmen är: Martin Rörby, Arkitekturhistoriker, Cecilia Skog, Kommunikationsansvarig, BAU och Anna Axberg Olsson, Arkitekt SAR/MSA på BAU.

Produktion: Jesper Böcker, Blandteknik