I augusti går arbetet med att modernisera Tomteboda in i nästa fas när 1 465 solcellspaneler installeras på en takyta om cirka 4 000 kvadratmeter. Resultatet? 400 000 förnyelsebara kilowattimmar per år.

Publicerad: 16 juni 2020
Solcellsanläggningen är ett viktigt led i att göra fastigheten så hållbar som möjligt.

– Vi verkar i en bransch som har stor miljöpåverkan och vi vill göra allt vi kan för att minska vårt klimatavtryck. Vår målsättning är att nå en av de högsta nivåerna för miljöcertifiering för Tomteboda. Solcellerna kommer göra konkret skillnad och bidra till mer förnyelsebar energi i samhället. Det är en relevant miljöåtgärd som vi hoppas ska inspirera andra, säger Jerker Victor, Development manager på Areim som tillsammans med Blackstone äger Tomteboda.

Att få 1 465 solcellspaneler på plats kräver sin planering, i synnerhet för en fastighet som Tomteboda som är klassad som särskilt kulturhistoriskt värdefull. Projektering, utredningar och bygglovsansökningar påbörjades hösten 2019. 

– Vi kommer att göra en maximalinstallation utifrån de förutsättningar som finns vilket känns väldigt bra, säger Jerker Victor.

Save by Solar, som ansvarar för installationsarbetet, räknar med att det kommer ta cirka tre månader.

– Det är mycket som ska klaffa i ett sådant här stort projekt men det har fungerat otroligt bra än. CO-pilot som har det övergripande projektansvaret i huset är väldigt bra att jobba tillsammans med. Det finns en tydlighet kring ansvarsområden och i vilken ordning allt ska ske vilket är en förutsättning för att det ska gå bra. Som det ser ut just nu räknar vi med att kunna sätt igång med våra installationer i augusti utan problem, säger Carl-Johan Fredman, sälj- och marknadschef på Save by Solar.

Under ett normalår kommer anläggningen producera drygt 400 000 kilowattimmar. Det motsvarar en genomsnittlig årsförbrukning för 80 villor, den energi som går åt till att brygga 16.4 miljoner koppar kaffe eller att ha en 40 watts glödlampa tänd i 1 200 år. 

– För att ytterligare förtydliga omfattningen kan nämnas att 11 kilometer kablage kommer att dras, bara på taket. Jag tycker det är väldig roligt att ägarna satsar på att utveckla Tomteboda och gör hållbara investeringar. En solcellsinstallation förbättrar driftnettot och ökar därmed värdet på fastigheten, säger Carl-Johan Fredman.