Cirkeln är sluten och PostNord har kommit tillbaka till Tomteboda. Gunnar Olsson har varit med på hela resan.

I oktober 1983 kom Gunnar Olsson tillsammans med cirka 2 000 andra postanställda till Tomteboda postterminal. Omställningen från lokala stockholmskontor där alla kände alla till storskaligheten var inte helt lätt.
– Det var blandade känslor bland personalen. Många saknade erfarenhet av att jobba i den här typen av miljö och många upplevde huset som opersonligt. Men det var en juste miljö med bra luft och ljus och med tiden tror jag alla kände sig hemma här.

Den hypermoderna postterminalen hade ny sorteringsstruktur och avancerade maskiner. Mycket var automatiserat och man var först i Sverige med att införa streckkoder. Det fanns kapacitet att hantera en miljon försändelser per dygn och all post till Stockholmsregionen sorterades här. Merparten kom via järnvägen och rullade in i spårhallarna varifrån den gick vidare till de olika produktionsenheterna i huset. Det fanns även en inkommande terminal för lastbilar.
– I början körde jag truck på plan tre där alla brev hanterades. Vi var cirka 800 personer som jobbade treskift dygnet runt där utom natten mellan lördag och söndag. Första och andra julen var det så mycket brev att vi inte fick plats, trots de stora ytorna.

En bit in på nittiotalet var det fullt på Tomteboda men i takt med att marknaden avreglerades och mängden försändelser minskade var lokalerna inte ändamålsenliga längre. 2004 flyttade huvudkontoret till grannhuset Arken medan posthanteringen flyttade till Rosersberg och Veddesta. I maj 2019 kom en del av PostNord tillbaka till Tomteboda igen.

Gunnar jobbar idag med IT-leveranser i Arken men verksamheten på Tomteboda hör till hans ansvarområde.
– Vi lämnade det är huset i olika etapper och har kommit tillbaka i olika etapper. Det känns bra att vi är på plats igen. Det är roligt med allt som händer här nu och nuvarande ägare gör bra anpassningar. Ett hus som detta ska inte stå tomt!