Närhet till innerstaden, generösa ytor och möjlighet att bygga nytt. Tre avgörande faktorer när SL valde Tomteboda som plats för ny bussdepå. 2021 rullar de första bussarna ut.

Sedan 2018 bygger SL om 24 000 m² till verkstad där 25 bussar kan servas samtidigt. Redan nu anpassas lokalerna för att kunna ta emot framtidens dubbla ledbussar. För att göra detta har entreprenören Skanska bland annat monterat ner cirka 1 000 ton betongbalkar som ersatts med stålbalkar. I anslutning till Tomteboda bygger SL även en ny tvätthall, garage, kontor och personalutrymmen. Tillsammans uppfyller de olika delarna alla krav som ställs på en modern bussdepå. Samtliga 150 bussar som trafikerar innerstaden kommer att ha sin uppställningsplats här och närmare 500 personer sin arbetsplats.  
- Tomteboda har helt rätt förutsättningar för att skapa en modern bussdepå med strategiskt läge, säger Roger Taringer, programdirektör på SL.

Tomteboda bussdepå kommer ha fler parkerings- och verkstadsplatser, modernare tankningsanläggning, bättre tvättmöjligheter och större personalutrymmen än tidigare.