Utöver huvudentrén finns en entré på gatuplan med hiss  Entré är belägen strax under huvudentrén där man kan fortsätta att färdas med hiss. Även de fyra skolornas entré kan nås direkt från gatuplan. Dessa entréer ligger till höger om huvudentrén och omfattar trapphus och hiss.

Tomteboda har även en cykelentré via husets norra gavel.