20200421 615 JLL Postenhuset Tomteboda Office View2 A

Om lokalerna

Hela fastigheten  - ritning
Hus 1, spårhallen: 7 870 kvm logiskt/lager - ritning
Hus 3, plan 3: 2 753 kvm kontor - ritning
Hus 3, plan 3.5: entresol 1 133 kvm kontor - ritning
Hus 3 plan 4: 944 kvm kontor - ritning
Hus 4, plan 1: 1 560 kvm kontor - ritning
Hus 4, plan 1: 1 410 kvm verkstad - ritning
Hus 5, plan K1: 643 kvm kontor - ritning
Hus 5, plan K2: 643 kvm kontor - ritning
Hus 5, plan K3: 643 kvm kontor - ritning
Hus 5, plan K4: 643 kvm kontor - ritning

Tomteboda posterminal terrass exteriör

Hus 3 & 4: terrass med utsikt mot city

Huvudbyggnadens två huskroppar (3 och 4) erbjuder rymliga och flexibla ytor med stora möjligheter för hyresgästanpassning.  I anslutning till de södra delarna finns en stor terrass.

Interiör ledigt kontor Tomteboda

Hus 3: kontor

Med en yta drygt 2 700 kvadratmeter erbjuder plan tre fantastiska möjligheter att skapa ett kontor utöver det vanliga.

20200421 615 JLL Postenhuset Tomteboda Office View1

Hus 5: kontor

Är det här ert nästa kontor? I hus 5 finns kontorslokaler på plan 1 till 4 om vardera drygt 600 kvadratmeter.

Tomteboda postterminal fasadskylt entre

Om fastigheten

Fastighetsbeteckning: Posten 1
Adress:
Terminalvägen 14, 171 73 Solna
Fastighetsägare:
Terminal RE Tomteboda AB, delägt av Blackstone och Areim
Byggår: 1981-1983
Renovering: Hyresgästanpassning och fastighetsutveckling pågår löpande
Fastighetstyp: Kontor, industri, lager och logistik
Våningsplan: 1-5
Tillträde: Enligt överenskommelse
Miljöcertifiering: "BREEAM in use", målsättningen nivå "Very good"
Parkering: Cirka 350 inomhus och 180 utomhus
Cykelparkering: Cykelrum, laddboxar för elcyklar och flera servicestationer finns i huset
Förråd: Finns i huset
Gym: Nybyggt, välutrustat gym och yogasal på totalt 330 kvm
Omklädningsrum: Ligger i anslutning till gymmet
Fiberuppkoppling: Telia och Stokab
Ventilation: Se teknisk beskrivning

Huskropp 2

Planritning

Tomteboda består av Spårhallen (1) som är förbunden med järnvägsnätet. Spårhallen är via en entrégång (2) sammanbyggd med huvudbyggnaden som består av två huskroppar (3 och 4) med ansenligt djup i de nedre planen. Huvudentréns spektakulära hiss och trappschakt förbinder huvudbyggnaden med det relativt smala kontorshuset (5). Samtliga huskroppar är genomgående i östlig västlig riktning vilket ger stora möjligheter vid nyetablering. Notera att våningsplanen också varierar i höjd. Kontorshuset har mer konventionell takhöjd medan huvudbyggnadens nedre plan har takhöjder på över 5 meter.

Prospekt Tomteboda 1

Uthyrning

Vill du veta mer om lokalerna eller boka en visning? Kontakta Rolf Marias på JLL som ansvarar för uthyrningen av Tomteboda.

Prospekt

Kontakt JLL

Rolf Marias JLL

Rolf Marias

Director Leasing Telefon: +46 (0)72 99 22 123
Tomteboda