Modernt och rymligt med ett strategiskt läge nära Stockholm city. Arbetet med att färdigställa SL:s nya bussdepå i Tomteboda pågår för fullt. Christian Herold, programdirektör på Trafikförvaltningen Region Stockholm, ansvarar för projektet. Vi bad honom svarar på några frågor. 

I vilken fas befinner sig om- och nybyggnationerna nu?
Inga delar är färdigställda ännu men båda byggnationerna närmar sig slutförande. I samband med detta så startar vi provningar av installationerna.

Hur fungerar samarbetet med förvaltaren för Tomteboda?  
Det är en stor utmaning att bygga om en lokal samtidigt som fastighetsägaren hyresgästanpassar övriga lokaler och det redan har flyttat in hyresgäster på ovanliggande plan. Men samarbetet med förvaltaren har fungerat och fungerar mycket bra hela tiden.

Hur skiljer sig den nya depån i Tomteboda mot den tidigare i Hornsberg?
Det blir en ny, modern och större verkstad med fler serviceplatser. Även tvättanläggningen och administrationen blir rymligare och modernare. Det kommer även finnas fler uppställningsplatser för bussarna.

När räknar ni med att vara klara? 
Både de ytor vi bygger om inne i Tomteboda och den nya fastighet som vi uppför intill kommer att färdigställas första halvan av 2021. Bussoperatören Keolis kommer dock inte att starta verksamheten med all personal förrän sommaren 2021. Innan dess ska bussoperatören utbilda personalen och installera all utrustning.