Måndag 21 juni 2021 öppnade SL sin nybyggda bussdepå som ska ersätta Hornsbergsdepån. Tomtebodadepån blir störst i Norden och minskar miljöpåverkan genom flera innovativa lösningar.

Efter tre års byggnation öppnar SL sin nya bussdepå  intill Tomteboda. Med sina 30 000 kvadratmeter är den Nordens största bussdepå. Genom att även bygga om gatuplanet på Tomteboda, har SL minimerat belastningen på miljön som en nybyggnation normalt medför.

– Vi är stolta över att kunna lämna över Nordens modernaste bussdepå till kollektivtrafikverksamheten. Depån har levererats inom budget och med innovativa lösningar vad gäller miljö i form av skydd av vatten och biotoper men även användande av grön betong och renovering av existerande byggnad. Den tekniska höjden är stor där bland annat unika tunga takbalksbyten inomhus har utförts och en helt ny uppställningshall byggts på en kompakt och komplicerad plats, säger Karin Svingby, avdelningschef, trafikförvaltningen.

Bygget av den nya depån startade sommaren 2018 och invigdes den 21 juni 2021. Via en avfartsramp som ansluter till Essingeleden, kan bussarna enkelt köra till depån.

Fakta – Tomtebodadepån

  • Tomtebodadepån är dimensionerad för att uppfylla dagens krav på energihushållning.
  • Projektet lever upp till kraven för ett miljövänligt och hållbart byggande. Bland annat har SL använt sig av Byggvarubedömningen för att inte använda miljöskadligt material och ställt krav på att entreprenadmaskinerna ska vara energibesparande.
  • För att fler bussar ska få plats i depån har det byggts en tillbyggnadsdel med ett bussdäck intill den befintliga byggnaden med ytterligare en tvätt- och servicedel för bussarna. Totalt rymmer depån 220 bussar, servicerum, nytt fläktsystem och nybyggda personalutrymmen.
  • I området finns en sällsynt art av skalbagge, bredbandad ekbarkbock (Plagionotus detritus). För att bevara arten har en faunadepå byggts av ved från ekar.
  • När Posten hade sin verksamhet i Tomteboda beställdes konstverk till sorteringshallarna för en trevligare arbetsmiljö. Konsten monterades ned vid ombyggnationen men är nu åter på plats igen.