Show me this page in English

Tomteboda har varit ett återkommande ämne sedan tillkomsten på 80-talet.  I samband med omgestaltningen 2019 har vi velat berätta dels om husets historia och dess kulturvärde, dels dess möjligheter för en ny generation hyresgäster i ett flertal kanaler. Allt från tryckta medier i dags- och affärspress vidare till flera digitala kanaler mot olika typer av mottagare.  2022 gavs praktverket  Tomteboda - före, nu och därefter ut.  Den 240 sidiga boken summerade husets förvandling och berättade om dess plats i framtiden. Huvuduppgiften - att  ge våra målgrupper och den engagerad allmänheten en uppdaterad bild av Tomteboda adderat med våra visioner,  har följt all typ av publicering och marknadsföring. Vi brukar kalla det att besjäla Tomteboda. Idag när vi i det närmaste har förhyrt alla lokaler fortsätter vi berättelsen på ett något annorlunda sätt. Engagemanget i huset övergår i större grad att tillsammans med våra nya hyresgäster skapa framtiden och göra oss till en betydande del av regionens utveckling.

Här följer några exempel 

Tomteboda från ovan 2021

 

Historien om Tomteboda - Tre röster
Under 2020 spelade vi in en kortfilm om Tomteboda: Bakgrunden till bygget, dess inre omgestaltning och dess extraordinära exteriörer. Medverkande i filmen är: Martin Rörby, Arkitekturhistoriker, Cecilia Skog, Kommunikationsansvarig, BAU och Anna Axberg Olsson, Arkitekt SAR/MSA på Bau.